Temel İslam Bilimleri Bölümü


TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

Prof. Dr. Himmet KONUR
Bölüm Başkanı
himmet.konur@deu.edu.tr
Doç.Dr. Mustafa Bilal ÖZTÜRK
mbilal.ozturk@deu.edu.tr
Dr.Öğr. Üyesi Abdülkadir  PALABIYIK
abdulkadir@deu.edu.tr