İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü


İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

 

Doç. Dr. Şenay ÖZGÜR YILDIZ
Bölüm Başkanı V.
senay.ozgur@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GENÇ
Bölüm Başkan Yardımcısı
suleyman.genc@deu.edu.tr
Doç. Dr. Türkân UYMAZ
Bölüm Başkan Yardımcısı
turkan.uymaz@deu.edu.tr