Kelam


KELAM

 

Prof.Dr.Osman BİLEN
Anabilim Dalı Başkanı V.
Doç.Dr.Murat MEMİŞ
murat.memis@deu.edu.tr
Doç.Dr.Mehmet İLHAN
mehmet.ilhan@deu.edu.tr
Araş.Gör.Dr. Mustafa Bilal ÖZTÜRK
mbilal.ozturk@deu.edu.tr
Araş.Gör. Zeynep Önder DEMİRER
zeyneponder.demirer@deu.edu.tr