Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU


Kuruluş ve İşleyişi:

Görevleri:

  Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

 

Prof.Dr.Osman BİLEN
Dekan Vekili
osman.bilen@deu.edu.tr
Prof.Dr.Hanifi ÖZCAN
Üye
hanifi.ozcan@deu.edu.tr
Prof.Dr.Osman KARADENİZ
Üye
osman.karadeniz@deu.edu.tr
Prof.Dr.Mehmet TÜRKERİ
Üye
mehmet.turkeri@deu.edu.tr
Doç.Dr.Bekir Zakir ÇOBAN
Üye
zakir.coban@deu.edu.tr
Doç.Dr.Şenay ÖZGÜR YILDIZ
Üye
senay.ozgur@deu.edu.tr
Dr.Öğretim Üyesi Seyfullah EFE
Üye
seyfullah.efe@deu.edu.tr