Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU


Kuruluş ve İşleyişi:

Görevleri:

  Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

 

Prof. Dr .Osman BİLEN
Dekan
osman.bilen@deu.edu.tr
Prof .Dr. Mehmet TÜRKERİ
Üye
mehmet.turkeri@deu.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet Cem ŞAHİN
Üye
mehmetcem.sahin@deu.edu.tr
Prof. Dr. Muhammet Hanefi PALABIYIK
Üye
hanefim@deu.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet BAĞLIOĞLU
Üye
ahmet.baglioglu@deu.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet AYDIN
Üye
mehmetaydin@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Cihad KISA
Üye
cihad.kisa@deu.edu.tr