Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU


Kuruluş ve İşleyişi:

Görevleri:

  Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

 

Prof. Dr. Muammer ERBAŞ
Dekan
muammer.erbas@deu.edu.tr
Prof .Dr. Mehmet TÜRKERİ
Üye
mehmet.turkeri@deu.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet Cem ŞAHİN
Üye
mehmetcem.sahin@deu.edu.tr
Prof. Dr. Şenay ÖZGÜR YILDIZ
Üye
senay.ozgur@deu.edu.tr
Doç. Dr. Yusuf CEYLAN
Üye
yusuf.ceylan@deu.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet AYDIN
Üye
mehmetaydin@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hadi SOFUOĞLU
Üye
hadi.sofuoglu@deu.edu.tr