Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü


FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

Prof.Dr.Osman BİLEN
Bölüm Başkanı
Doç.Dr.Mehmet AYDIN
Bölüm Başkan Yardımcısı
mehmetaydin@deu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Veli ÖZTÜRK
Bölüm Başkan Yardımcısı
veli.ozturk@deu.edu.tr