Din Psikolojisi


DİN PSİKOLOJİSİ

 

Prof.Dr.Recep YAPAREL
Doktor Öğretim Üyesi Cihad KISA
Anabilim Dalı Başkanı
Araş.Gör.İlker YENEN
Araş. Gör.Orhan Rasim ŞENER
orhanrasim.sener@deu.edu.tr