Dinler Tarihi


DİNLER TARİHİ

 

Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Anabilim Dalı Başkanı
hakki.ydiman@deu.edu.tr
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
ali.yitik@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Elif Hilâl KARAMAN
elif.karaman@deu.edu.tr
Araş.Gör. Ahmet TAŞKIN
ahmet.taskin@deu.edu.tr