Kütüphane

 

 

 

HAKKIMIZDA

TARİHÇE:

Mithatpaşa Caddesi Köprü durağı 126 sok. no.6’daki Eski İzmir Valilerinden Kamil Paşa Konağı, hayırsever Hacı Ahmet Tatari tarafından o günkü ismiyle Yüksek İslam Enstitüsü’ne 21 Kasım 1966’da tahsis edildi.

Bodrum kattaki bir oda, 1967 Şubat başlarında kütüphane olarak ayrıldı. Enstitü 1968-1969 öğretim yılının ikinci yarısında Arap Deresi mevkiine taşındı. A blok 2.kat koridorunun solundaki ilk sınıf kütüphane olarak tahsis edildi. 1977 Ekim ayında Kütüphane, A blok ek binanın zemin katına taşındı. Ağustos 1994’de de 3 katlı yeni modern binasına taşındı.

FİZİKİ ALAN ve YERLEŞİM:

Üç kattan oluşan kütüphane binasında toplam kullanım alanı 1090 metrekare, toplam okuyucu kapasitesi ise 283 kişidir. Giriş katta bürolar, Temel İslam Bilimleri’ne ait kitaplar ve Atatürk Kitapları bölümü bulunmaktadır. Giriş katta iki bölümden oluşan çalışma alanlarının toplam okuyucu kapasitesi 25 kişidir. Girişte solda bulunan çalışma salonu akademik çalışmalar için ayrılmış olup bu bölümden akademik personel ile doktora ve yüksek lisans düzeyindeki araştırmacılar yararlanabilmektedir.

Temel İslam Bilimleri dışındaki tüm konulara ait kitapların bulunduğu salon olan üst kat 176 kişilik oturma kapasitesine sahiptir.

Alt katta bulunan salonda ise Referans/Müracaat eserleri (Ansiklopedi, Sözlük vb.) ile dergiler ve tezlere ulaşmak mümkündür. Bu salonun okuyucu kapasitesi 82 kişidir. Bu katta bulunan eserler ödünç verilmeyip yerinde yararlandırma yapılmaktadır.

KÜTÜPHANEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Fakültemizde Kütüphane hizmetleri 26.07.1991 tarih ve 20941 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan D.E.Ü. Kütüphaneler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. http://www.kutuphane.deu.edu.tr/tr/hakkimizda/kutuphane-yonetmeligi/ Kütüphanemizi kullanmak isteyen tüm ilgililerin adı geçen ‘’Kütüphaneler Yönetmeliği’’ne uyması zorunludur.

Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren kullanıcılar hakkında yasal işlem yapılır.

Kütüphane içerisinde yiyecek ve su dışında içecek tüketilmesi, tütün mamullerinin kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana gelecek çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphane personeli sorumlu tutulamaz. Okuyucu, kütüphanede bulunmadığı sürede eşyalarını, kendisine yer tutmak amacıyla ortak çalışma alanlarına bırakıp giderek başkasının kullanım hakkına engel olmamaya dikkat etmelidir. Gerekli görüldüğü hallerde bu eşyalar ilgili personel tarafından ortak kullanım alanlarından kaldırılabilir.

Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarını sessiz konuma almaları ve kütüphane içinde telefon görüşmesi yapmamaları gerekmektedir.

Fakülte kütüphanemizdeki materyaller elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan kütüphane dışına materyal çıkartılamaz. İşlem yaptırmadan materyal çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır. İkaz sesi duyulduğunda üzeriniz aranabilir, lütfen görevliye yardımcı olunuz.

Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır.

Akademik tezler, dergiler, sözlük ve ansiklopediler kütüphane dışına ödünç verilemez. Bu kaynaklardan Telif haklarına uygun biçimde ve %10 oranını geçmemek koşuluyla fotokopi alınabilir. Tezlerin tamamından fotokopi alabilmek için tez danışmanı veya tezi hazırlayan kişinin yazılı izni olması gerekmektedir.

Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapmak ve sesli olarak çalışmak yasaktır.

Emekli olan, istifa nedeniyle ayrılan, görevlendirme ya da askerlik nedeniyle bir süre üniversiteden uzaklaşan personel ile öğrenciler, mezuniyetlerinde ya da herhangi bir nedenle okulla ilişikleri kesilmesi durumunda kütüphaneden ”ilişiği yoktur” belgesi almak zorundadır.

Ödünç verilen materyaller ‘’Kütüphane’’ tarafından herhangi bir nedenle geri istenirse materyallerin süresi dolmamış olsa bile iade edilmesi zorunludur. İstenen materyal iade edilmediği taktirde kullanıcının ödünç alma hizmetlerinden yararlanması kısıtlanır.

Kullanıcılar, kütüphaneye girdikleri andan itibaren kütüphane kullanım kurallarına uymak zorundadır.

KİTAP KOLEKSİYONU:

Kütüphanemizde çoğunluğu İslam dini ile ilgili olmakla birlikte sanat, tarih, edebiyat, ekonomi, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve benzeri alanlarda da eserler mevcuttur. Koleksiyonumuzda yaklaşık olarak 50.000 adet eser bulunmaktadır. Bilgiye erişimi en hızlı ve en doğru şekilde sağlamak amacıyla kütüphane koleksiyonundaki tüm yayınların künye bilgileri sistemli bir şekilde, kütüphanecilik kuralları çerçevesinde bilgisayar ortamına aktarılmış ve internet üzerinden erişilebilir şekilde kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

YAZMALAR:

Kütüphane koleksiyonumuzda  389 adet yazma eserimiz bulunmaktadır. Yazma ve nadir eserler ile arşiv materyalinin incelenmesi, eserin bibliyografik künyesini içeren bir dilekçe karşılığında mümkündür. İnceleme kütüphane personeli gözetiminde Nadir Eserler ve Yazmalar Bölümünde gerçekleştirilir. Yazma eserlerden fotokopi çekilmesine izin verilmez.

SÜRELİ YAYINLAR:
Kütüphanemizde geçmiş yıllarda satın alma ve bağış yoluyla sağlanmış dergiler alt katta bulunan salonda okuyucularımızın hizmetine sunulmuştur. Kişi ya da kurumlardan bağış yoluyla sağlanan dergilerin yeni sayıları da bu koleksiyona eklenmektedir.                      

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

*Kurumsal Akademik Açık Arşiv
http://www.kutuphane.deu.edu.tr/tr/acik-erisim/

*Kütüphanelerarası ödünç verme (ILL)

http://www.kutuphane.deu.edu.tr/tr/formlar/kutuphanelerarasi-odunc-verme-formu-ill/

*Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS)

http://www.kutuphane.deu.edu.tr/tr/hizmetler/turkiye-belge-saglama-sistemi-tubess-hizmeti/

*Bağış kitap (Materyal) kabulü

http://www.kutuphane.deu.edu.tr/tr/hizmetler/deu-kutuphaneleri-bagis-politikasi/

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

*Ödünç Verme- İade:
http://www.kutuphane.deu.edu.tr/tr/hizmetler/odunc-verme-hizmeti/

 

ÖDÜNÇ VERME SÜRELERİ VE ÖDÜNÇ KİTAP SAYILARI 

 

Statü

Gün

Adet

Öğretim Elemanları

28

5

İdari Personel

14

3

Doktora Öğrencileri

28

4

Yüksek Lisans Öğrencileri

28

3

Lisans ve Ön lisans Öğrencileri

14

2

 

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Eğitim-Öğretim Dönemi                 Hafta İçi :     08:30 – 20:30

Kütüphanemiz öğle tatillerinde açık, hafta sonları ve resmi tatillerde kapalıdır.

Tatil Dönemi                                     Hafta içi :     08:30 – 12:00 / 13:00 – 17:30

 

KÜTÜPHANECİYE SORUN :  Telefon: 0(232) 412 01 08  e-posta: okan.duzbastilar@deu.edu.tr