İdari Birimler


FAKÜLTE SEKRETERİ

Telefon: 0 232 412 00 33
Dahili: 20033

ÖZEL KALEM

Telefon: 0 232 412 00 34
Dahili: 20034

DEKAN YARDIMCILARI ÖZEL KALEMİ ve KURUL İŞLERİ

Telefon: 0 232 412 00 36
Dahili: 20036

 

PERSONEL İŞLERİ

Telefon: 0 (232) 412 00 06
Dahili: 20006

 

MAAŞ İŞLERİ

Telefon: 0 232 412 00 04
Dahili: 20004

 

İDARİ-MALİ İŞLER

SATIN ALMA
Tel: 0 232 412 00 09
Dahili : 20009

AYNİYAT SAYMANI

Tel: 0 232 412 00 03
Dahili : 20003

TEKNİK SORUMLU

Telefon: 0 232 412 00 12
Dahili: 20012

 

TEKNİK BÜRO

Telefon: 0 232 412 00 20
Dahili: 20020

 

BÖLÜMLER SEKRETERLİĞİ

Telefon: 0 232 412 00 16
Dahili: 20016

 

EVRAK KAYIT 

Telefon: 0 232 412 00 00 – 285 29 32
Dahili: 0-20000

 

EVRAK DAĞITIM

Telefon: 0 232 412 01 84
Dahili: 20184

 

FOTOKOPİ

Telefon: 0 232 412 01 01
Dahili: 20101

 

ULAŞTIRMA

Telefon: 0 232 412 00 42
Dahili : 20042
 

BİLGİ İŞLEM
 
Telefon: 0 232 412 01 51
Dahili 20151
 

YAZI  İŞLERİ

Telefon: 0 232 412 00 17
Dahili: 20017
 

KÜTÜPHANE

BİRİM SORUMLUSU
Telefon: 0 232 412 01 08
Dahili: 20108

KÜTÜPHANE

Büro
Telefon: 0 232 412 01 09
Dahili: 20109

Güvenlik

A-Blok Tel: 0 232 412 00 50 Dahili: 20050
B-Blok Tel: 0 232 412 00 60 Dahili: 20060
C-Blok Tel: 0 232 412 00 70 Dahili: 20070
Fakülte Girişi Tel: 0 232 412 00 60 Dahili: 20080

Öğrenci Kantini 

Telefon: 0 232 412 01 19
Dahili: 20119

Personel Yemekhanesi 
Çay Ocağı

Telefon: 0 232 412 00 29
Dahili: 2029

Öğrenci Yemekhanesi

Telefon: 0 232 412 00 68
Dahili: 20068