Tanıtım


FAKÜLTEMİZ;

Yükseköğretim Kurulu’na bağlı olarak yüksek din eğitimi veren resmi bir kurumdur.

Lisans düzeyinde; Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işbirliği ile öğretmen yetiştiren kurumlarda gerçekleştirilen yeniden yapılanma çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun 11. 07. 1997 tarih ve 97.23.1660 sayılı kararı ile İlâhiyat Fakülteleri örgün ve ikinci öğretim olarak iki programlı bir yapıya kavuşturulmuştur. Daha sonraki dönemlerde Uzaktan İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde de eğitim vermeye başlamıştır.

 

İLAHİYAT LİSANS BÖLÜMLERİ;

İlahiyat örgün ve ikinci öğretim programlarında bir yıl hazırlık, dört yıl lisans olmak üzere toplam beş yıldır. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı iki yıllık lisans tamamlama programıdır. Bu programa İlahiyat Önlisans mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile müracaat etmekteler. Mevcut programlara Pedagojik Formasyon dersleri de verilmektedir. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği bölümü ise dört yıllık bir programdır. Fakültemizde Temel İslam Bilimleri, Felsefe, Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ile ilgili olarak geniş bir yelpazede zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir. Mezun olan öğrenciler çoğunlukla T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde  (İmam, Müezzin, Murakıp, Kur’an Kursu Öğreticisi vb.) ve Millî Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev almakta, ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü vb. kurumlarda da uzman olarak istihdam edilmektedirler.

Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde üç bölümde ihtisas eğitimi verilmektedir.

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye’de alanında yüksek lisans ve doktora yaptıran fakültelerden birisidir.

 

FAKÜLTEMİZİN ÖĞRENCİLERİMİZE SUNDUĞU İMKÂNLAR ŞUNLARDIR;

1- 400 kişilik konferans salonu,

2- 46.905 adet kitap ve 29 adet Türk ve Yabancı dergilere sahip olan Kütüphanemizde öğrencilere ve misafirlere okuma, araştırma ve incele hizmeti,

3- 2 adet bilgisayar laboratuvarı,

4- Kafeterya ve yemekhane,

5- Spor sahası,

6- Zengin öğretim elemanı kadrosu.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİNİN TARİHÇESİ;

Cumhuriyet döneminde, 1924 yılında, İstanbul Dâru’l- Funûnu’na bağlı olarak kurulan İlâhiyat Fakültesi’nin 1933 yılında kapanmasından sonra, 1949 da Ankara Üniversitesine bağlı olarak bugünkü İlâhiyat Fakültesi öğretime başlamıştır. Bundan on yıl sonra da 1959 yılında İstanbul’da yedi yıllık İmam-Hatip Okullarına dayalı ilk Yüksek İslâm Enstitüsü açılmıştır.

            Yönetmeliklere göre Yüksek İslâm Enstitülerinin amaçları; “ İmam Hatip Liselerine meslek ve ahlâk dersleri, temel eğitim ikinci kademe ve orta öğretim kurumları din dersi öğretmeni” ile “Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra kuruluşlarında”, ayrıca, “Müze, vakıf, arşiv, kütüphane, fabrika, cezaevi ve benzeri kuruşlarda” çalışacak elemanlar yetiştirmek, “Mezunlarına ihtisas ve ilmî araştırma imkânları sağlamak” idi.

İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü, 13 Eylül 1966 tarihinde devrin Başbakanı tarafından açılmış, 21 Kasım 1966 Pazartesi günü eğitim-öğretim faaliyetine Köprü semtindeki Hacı Ahmet Tatari köşkünde başlamıştır. Enstitü, Şubat 1969 dan itibaren İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü Yaptırma ve Koruma Derneği tarafından yaptırılan, Göztepe semtindeki yeni binasına taşınmıştır.

İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarihinde, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun geçici 28.maddesi gereğince yükseköğretim kurumlarının yeniden teşkilatlanmasını düzenleyen 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (2809 Sayılı Kanun) ile İzmir’de yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı İlâhiyat Fakültesi’ne dönüştürülmüştür ve Dekanlığına Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden  Prof.Dr.Ethem Ruhi FIĞLALI tayin edilmiştir.

Fakültemiz Dekanlığına bağlı olarak 1989-1990 öğretim yılında iki yıllık İlâhiyat Meslek Yüksekokulu açılmıştır.

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim yapılmasının kanunla karara bağlanmasından sonra da Fakültede 1992-1993 öğretim yılından itibaren ikinci öğretime başlanmıştır.

2000 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu tarafından İlâhiyat Meslek Yüksekokuluna öğrenci verilmemesi üzerine 2013 yılında YÖK tarafından İlâhiyat Meslek Yüksekokulu kapatılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu, İlahiyat Fakülteleri bünyesinde yer alan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programının 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Eğitim Fakültesine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği olarak aktarılmasına karar vermiştir. Ancak 26.05.2012 tarihinde Yükseköğretim Kurulu İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programını yeniden İlahiyat Fakülteleri bünyesine aktarmıştır.

2011 – 2012 öğretim yılından itibaren Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Merkezi (DEUZEM) ile birlikte, İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı’na öğrenci almaya başlamıştır.

 

KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE FAKÜLTE DEKANLARIMIZ;

1-Prof.Dr.Ethem Ruhi FIĞLALI      (10.09.1982 – 24.11.1992)

2- Prof.Dr.Mehmet AYDIN            (22.01.1993 – 14.02.1999)

3- Prof.Dr.Hakkı ÖNKAL               (15.02.1999 – 18.04.2002) 

4- Prof.Dr.Selahattin PARLADIR    (19.04.2002 – 10.05.2005)

5- Prof.Dr.Hüseyin ELMALI           (11.05.2005 – 11.05.2008)

6- Prof.Dr.Ömer DUMLU              (11.11.2008 – 29.03.2015)

7- Prof.Dr.Rıza SAVAŞ                 (30.03.2015 – 19.07.2016)

8- Prof.Dr.Hakkı Şah YASDIMAN   (02.09.2016 – 02.08.2018)


İletişim

Dokuz Eylül Üniversitesi – İlahiyat Fakültesi
Tel: +90 (232) 285 2932
Faks: +90 (232) 224 1890
ilahiyat@deu.edu.tr
Adnan Süvari Mah. 108/2 Sk. No: 20 35140 Karabağlar/İZMİR