Fakülte Kurulu

FAKÜLTE KURULU

 

Kuruluş ve İşleyişi:

 

Görevleri:

  Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİMİZ

 

Prof.Dr.Osman BİLEN
Dekan
osman.bilen@deu.edu.tr
Prof.Dr.Osman BİLEN
TİB BÖLÜM BAŞKANI V.
osman.bilen@deu.edu.tr
Doç.Dr.Şenay ÖZGÜR YILDIZ
İTS Bölüm Başkanı V.
senay.ozgur@deu.edu.tr
Prof.Dr.Osman BİLEN
FDB Bölüm Başkanı
osman.bilen@deu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Cihad KISA
İDKAB Bölüm Başkanı V.
cihad.kisa@deu.edu.tr
Prof.Dr.Himmet KONUR
Üye
himmet.konur@deu.edu.tr
Prof.Dr.Mehmet TÜRKERİ
Üye
mehmet.turkeri@deu.edu.tr
Doç.Dr.Şenay ÖZGÜR YILDIZ
Üye
senay.ozgur@deu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Hadi SOFUOĞLU
Üye
hadi.sofuoglu@deu.edu.tr