Din Eğitimi


DİN EĞİTİMİ

 

Doç.Dr.Şükrü KEYİFLİ
Anabilim Dalı Başkanı
sukru.keyifli@deu.edu.tr
Doç.Dr.Yusuf CEYLAN
yusuf.ceylan@deu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Veli ÖZTÜRK
veli.ozturk@deu.edu.tr
Öğretim Görevlisi Dr. Salih TÜZER
salih.tuzer@deu.edu.tr
Araş. Gör. Yetgin ULUAĞAÇ