Arap Dili ve Belagati


ARAP DİLİ VE BELAGATI

 

Prof. Dr. Senem CEYLAN
ANABİLİM DALI BAŞKANI
senem.soyer@deu.edu.tr
Doç. Dr. Ferruh KAHRAMAN
ferruh.kahraman@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Abdülkerim SOLİMAN
abdulkerim.soliman@deu.edu.tr
Öğr.Gör.Dr. Nurullah ŞENTÜRK
nurullah.senturk@deu.edu.tr
Öğr.Gör.Dr. Zelal AL JAJI
zelal.aljaji@deu.edu.tr
Öğr.Gör. Rana Mohsen ERDEMİR
rana.erdemir@deu.edu.tr
Öğr.Gör. Eman Gaber Khalil AHMED
emangaberkhalil.ahmed@deu.edu.tr
Öğr.Gör. Maryam Khaled Mohammed AHMED
maryamkhaledmohammed.ahmed@deu.edu.tr
Öğr.Gör. Asmaa Mokhtar MOHAMED HASSAN OSMAN
asmaamokhtarmohamed.hassanosman@deu.edu.tr
Araş.Gör. Büşra YILMAZ
busra.yilmaz@deu.edu.tr