KAMUOYUNA DUYURU

         Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yapmış olduğu açıklamadan sonraki gelişmeleri dikkatle takip etmekteyiz. Bu açıklamayı fırsat bilen bazı kesimler, Sayın Cumhurbaşkanımızın ne dediğini sağduyu ile anlama çabası yerine, durumdan vazife çıkartarak ve haksız bir şekilde, İlahiyat Fakültelerini, İslami İlimler Fakültelerini ve Diyanet İşleri Başkanlığını adeta itibarsızlaştırma kampanyasına başlamıştır. Biz her vesile ile, sürekli olarak ülkemizin en önemli dinî kurumlarına saldırıp, kendilerine alan açmaya ve itibar devşirmeye çalışanları kınıyoruz.
         Son zamanlarda kız çocuklarına ve kadınlara yönelik şiddetin ve olumsuz açıklamaların artması üzerine, medyada yapılan haberlere bağlı olarak, kamuoyunda oluşan hassasiyeti öne çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında bu konuda dikkate alınması gereken temel referansın Kur’an olduğunu vurgulamıştır. Bilindiği gibi, Kur’an 23 yıl zarfında tedricen gelen vahiylerden sonra tamamlanmıştır. Bu süre içinde muhatabın durumundaki gelişmelere uygun şekilde bazı güncellemelere gidilmiştir. Sahabe döneminden itibaren de Kur’an’ı referans alan güncellemeler görülmüştür. Buradan yola çıkan İslam fakihleri, Kur’an ve sünnetle sabit dini ahkâmı aynen korumakla birlikte, içtihat yoluyla ulaştıkları hükümlerde zamana ve coğrafyaya bağlı güncellemeler yapmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuşmasında, Kur’an’dan hareketle ve ona ters düşmeyecek şekilde düzenlemeler yapılabileceğini ifade ederken, bu hususa işaret etmiş ve İslam Hukuku’nun en temel kaidelerinden birisi olan “zamanın değişmesiyle hükümlerin değişeceği” ilkesini dile getirmiştir.                                                                           1966 yılında Yüksek İslam Enstitüsü olarak eğitim-öğretime başlayan, 1982 yılında İlahiyat Fakültesi’ne dönüşen kurumumuz 52 yıllık tecrübe ve birikimiyle, alanında uzman, uluslararası tanınırlılığı olan kaliteli öğretim üyeleriyle seçkin bir yere sahiptir. Biz Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi’nde verdiğimiz eğitim-öğretimle geçmişi ve geleceği kucaklayabilecek, Kur’an’ı asrın idrakine sunabilecek, vizyon sahibi öğrencileri yetiştirmekteyiz. Bunun yanı sıra Kur’an ve sahih sünneti esas alan, bilimsel ilke ve yöntemlere dayalı sağlıklı yorumlar ortaya koymak ve bu bilgiyi toplumla paylaşmak konusundaki sorumluluğumuzun farkındayız.
          Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Mart 2018 Dünya Kadınlar Gününde, arkasından da 9 Mart 2018’de yaptığı açıklamalardaki dinin doğru anlaşılması ve yorumlanması yönündeki hassasiyetine biz de katılıyoruz. Görevimizin bilincinde olduğumuzu, bu konuda halihazırda yapılan ve ileride yapılacak çalışmalara, daha önceden yaptığımız gibi, bundan sonra da her türlü bilimsel katkıyı vermeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

            DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ                                                                                                              İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI                                                                                                        10.03.2018