İLİTAM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİMİZİN FORMASYON TALEPLERİNE YÖNELİK DUYURU 20.01.2020

20-01-2021

 

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLİTAM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Fakültemiz İLİTAM Programına Formasyon eğitimi 2019-2020 yılından itibaren Üniversitemiz Senatosunun 27.08.2019 tarih ve 515/03 sayılı kararı ile eklemiştir. Bu eğitimin 2019-2020 öğretim yılından itibaren Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bu programa kayıt yaptıran en yüksek puanlı 50 öğrenciye dilekçe ile talep etmeleri takdirde verilmesine karar verilmiştir.

Formasyon eğitimini alan öğrenciler 4. Sınıfta (7. yarıyılda) yer alan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi ile Özel Öğretim Yöntemleri dersini ikinci öğretim programında yüz yüze ve % 80 devam mecburiyeti ile alır. Bu derslerin yıl içi, yılsonu ve bütünleme sınavları ikinci öğretim sınav takvimine göre Fakültede yapılır. Ayrıca formasyon eğitimi alacak öğrenciler Öğretmenlik Uygulaması derslerini (7. ve 8. yarıyıllarda) ilgili mevzuat esaslarına göre İzmir Merkez ilçelerinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi devlet okullarında alacağı Uygulama Esaslarında yer almaktadır.

Bu esasları uygulamak üzere Fakültemizin fiziki ve idari imkânları doğrultusunda eğitimin sağlıklı yürütülebilmesi için öğrenci sayısı 50 olarak belirlenmiştir. Ayrıca en yüksek puan sıralaması ile yukarıdaki şartları kabul eden ilk 50 öğrenciye tanınan Formasyon eğitimi hakkı sadece ilk kayıt sırasında ilan edilen süre içindeki başvurularla sınırlıdır. Daha sonraki öğretim dönemlerinde yapılan başvurular işleme konulmaz.

Bu eğitimin tüm öğrencilerimizi kapsaması yukarıda saydığımız sebepler dolayısıyla mümkün değildir.

Bilgilerinize rica ederim.

DEKANLIK