2021-2022 GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ 27.07.2021

27-07-2021

Fakültemize Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunacak Öğrencilerin Dikkatine.

 

Yatay Geçiş Takvimi ve Yatay Geçiş Esasları Aşağıdaki Gibidir.

 

Takvim

Başvuru Tarihi         Yabancı Dil (Arapça) Muafiyet Sınavı   Bilim Sınavı Değerlendirme Tarihleri       Sonuç İlanı  Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş

17.08.2021

Saat: 10.00

(Yüzyüze)

17.08.2021

Saat: 15.00 (Yüzyüze)

Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
01.08.2021 13.08.2021 19.08.2021 02.09.2021 03.09.2021 06.09.2021 13.09.20021 13.09.2021 14.09.2021

 

Yatay geçiş başvuruları https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/login.php internet üzerinden ONLINE yapılacaktır. (Belgeleri eksik olan ve/veya tercih yapmayan adayların başvuruları değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR).

 

Fakültemize yatay geçiş için, Fakültemizde yapılacak olan yabancı dil (Arapça) yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Dokuz Eylül Üniversitesi hazırlık sınıfı yönergeleri ile belirlenen başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

 

Genel not ortalaması ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş başvurularının değerlendirmesinde, adayların genel not ortalaması ile yatay geçiş komisyonu tarafından yapılacak olan sınav sonuçları dikkate alınacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylar için  Arapça Muafiyet Sınavı ile İlahiyat Programı 1. ve 2. yarıyıl müfredatını kapsayan 50 soruluk çoktan seçmeli test sınavı aynı tarihte (17.08.2021) Fakültemizde yüz yüze  yapılacaktır. Adayların Arapça Muafiyet Sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

 

Arapça Muafiyet Sınavından başarılı olan adaylar, genel not ortalamasının %50’sine, Fakülte yatay geçiş komisyonunca yapılacak olan sınav sonucunun %50’sinin eklenmesi sureti ile belirlenen puana göre en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan dâhilinde yerleştirilecektir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirmeden 100 üzerinden en az 60 puan almış olması gerekir. Puanların eşit olması halinde sınav puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Ayrıca, kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenecek ve ilan edilecektir.

 

Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapanlardan daha önce Hazırlık Sınıfı okumayanlar kurumumuzda yapılacak Arapça muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavda başarısız olanlar veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Dokuz Eylül Üniversitesi hazırlık sınıfı yönergeleri ile belirlenen başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemeyenler Hazırlık sınıfına kayıtları yapılacaktır.

 

Bütün adayların yatay geçiş başvuru kılavuzunu, yönergesini, şartlarını ve gerekli belgeleri ihtiva eden aşağıdaki bağlantıda yer alan sayfayı dikkatli bir şekilde okumaları ve başvurularını buna göre yapmaları büyük önem arz etmektedir. Gerekli şartları taşımayanların, belgeleri eksik olanların ve takvim dışında başvuru yapanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

İLİTAM Programına sadece Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapılabilmektedir. İLİTAM Programına yerleştiğiniz yıl sizin yerleşme puanınız aynı yıl DEÜ İlahiyat Fakültesi İLİTAM Programı taban puanından daha yüksek ise yatay geçiş yapma imkanı bulunmaktadır. İLİTAM Programına genel not ortalaması ile yatay geçiş yapılamamaktadır. 

 

Yıllara göre İLİTAM Programı DGS Taban Puanları:

2020: 246,99841

2019: 239,16720

2018: 245,68270

2017: 254,60368

2016: 260,59424

 

 

 

YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ, KILAVUZU, ŞARTLARI, KONTENJANLARI ve İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

ÖNEMLE DUYURULUR.