For Students

Giden Öğrenci 
Değişime İlişkin Bilgiler

Başvuru Zamanı

Başvurular Farabi Kurum Koordinatörlüğünün web sitesinde ilan edilen tarihler arasında Bölüm Koordinatörlüklerine yapılır.

Başvuru Koşulları

Farabi Değişim Programına başvurabilmek için aranan asgari koşullar aşağıda belirtilmektedir:

a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,
b) Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması,
c) Disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi