Farabi Coordinators

Farabi Koordinatörleri

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Kurum Koordinatörü:
Prof. Dr. Mübeccel Banu Durukan Salı
Tel: 0 232 412 10 29
Fax: 0 232 412 10 56
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Cumhuriyet Bulvarı 144
Alsancak 35210 İZMİR

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Hakkı Şah YASDIMAN hakki.ydiman@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Necdet ŞENGÜN necdet.sengun@deu.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa ÖZEL m.ozel@deu.edu.tr