İdari Birimler

 

FAKÜLTE SEKRETERİ

Ayhan GÖKDEMİR
ayhan.gokdemir@deu.edu.tr

ÖZEL KALEM

Nuray DÜLGERBAKİ
nuray.dulgerbaki@deu.edu.tr

DEKAN YARDIMCILARI ÖZEL KALEMİ ve KURUL İŞLERİ

Betül YAZICI
betul.yazici@deu.edu.tr

ÖĞRENCİ İŞLERİ

İlknur ÇAKIR
Öğrenci İşleri Şef Vekili
ilknur.tanir@deu.edu.tr
Erol BULUT
erol.bulut@deu.edu.tr
Figen KARTAL
figen.kartal@deu.edu.tr
Şeyhmus POLAT
seyhmus.polat@deu.edu.tr
Okan DÜZBASTILAR
okan.duzbastilar@deu.edu.tr
Enes Muhammet AYTAÇ
enes.aytac@deu.edu.tr
Sultan YILDIZ
sultan.yildiz@deu.edu.tr
Sümeyye AKÇAY
sumeyye.akcay@deu.edu.tr

PERSONEL İŞLERİ

Hasibe TOPAL
Özlük İşleri Şef Vekili
hasibe.topal@deu.edu.tr
Eda EREN
eda.eren@deu.edu.tr

MAAŞ İŞLERİ

Veysel BİLEN
veysel.bilen@deu.edu.tr

İDARİ-MALİ İŞLER

Göksel BAYRAKTAR
Satın Alma
goksel.bayraktar@deu.edu.tr
Murtaza KURT
Ayniyat Saymanı
murtaza.kurt@deu.edu.tr

BÖLÜMLER SEKRETERLİĞİ

Zülküf GÜNDOĞDU
BÖLÜMLER SEKRETERLİĞİ
zulkuf.gundogdu@deu.edu.tr
Coşkun KORUL
BÖLÜMLER SEKRETERLİĞİ
coskun.korul@deu.edu.tr
 

SANTRAL, EVRAK KAYIT ve EVRAK DAĞITIM

Rahmiye BİRGİ
Evrak Kayıt
rahmiye.birgi@deu.edu.tr
Ali HÜROĞLU
Evrak Dağıtım
ali.huroglu@deu.edu.tr

DESTEK HİZMETLERİ ve TEKNİK HİZMETLER

Ozan BİROL
Tekniker - Birim Sorumlusu
o.birol@deu.edu.tr
Akın AVCI
Teknisyen
akin.avci@deu.edu.tr
Bünyamin ÇOBAN
Teknisyen
bunyamin.coban@deu.edu.tr
Veli ÖZDEMİR
Teknisyen
veli.ozdemir@deu.edu.tr
Recep KARLI
Teknisyen Yardımcısı
recep.karli@deu.edu.tr
Orhan HAFIZOĞLU
Teknisyen Yardımcısı
orhan.hafizoglu@deu.edu.tr
Yaşar KARAÇELİK
Fotokopi
yasar.karacelik@deu.edu.tr
Nusret ÖZCAN
Ulaştırma
nusret.ozcan@deu.edu.tr
Gazi YAŞAR
Teknisyen Yardımcısı
gazi.yasar@deu.edu.tr
Necibe KOÇ
necibe.koc@deu.edu.tr
Emine BİLBAY
emine.bilbay@deu.edu.tr
Zafer YILMAZ
zafer.yilmaz@deu.edu.tr
Şahin TOKCAN
sahin.tokcan@deu.edu.tr
Cabbar BOZKURT
cabbar.bozkurt@deu.edu.tr

BİLGİ İŞLEM

Hasan YÜCEL
hasan.yucel@deu.edu.tr

YAZI  İŞLERİ

Ertan LEVENT
ertan.levent@deu.edu.tr

KÜTÜPHANE

Engin GÜNDÜZ
Kütüphaneci - Birim Sorumlusu
engin.gunduz@deu.edu.tr
Hatice Figen ÜNAL
figen.unal@deu.edu.tr
Tülay ANUTGAN
tulay.anutgan@deu.edu.tr
Didem Nur ACI
didem.aci@deu.edu.tr