Türk-İslam Edebiyatı


Doç. Dr. Necdet ŞENGÜN
Anabilim Dalı Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Nesrin SOFUOĞLU
Araş. Gör. Hatice Kübra TEKDEMİR