Mantık


Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU
Anabilim Dalı Başkanı
Araş. Gör. Bekir ESEN
Araş. Gör. Mehmet AKKUZU