Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat


Öğr. Gör. Mustafa İZCİ
Anabilim Dalı Başkanı