Kelam


Prof. Dr. Osman KARADENİZ
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Murat MEMİŞ
Doç. Dr. Mehmet İLHAN
Araş. Gör. Mustafa Bilal ÖZTÜRK