İLİTAM Öğrenci İşleri


İlknur TANIR
Öğrenci İşleri Şef Vekili
ilknur.tanir@deu.edu.tr