İLİTAM Öğrenci İşleri


İlknur TANIR
İlitam ve Öğrenci İşleri Şef Vekili
ilknur.tanir@deu.edu.tr
Erol BULUT
erol.bulut@deu.edu.tr