Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Dekan Vekili
Doç. Dr. Necdet ŞENGÜN
Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Süheyl ÜNAL
Dekan Yardımcısı
Salih AKAGÜNDÜZ
Fakülte Sekreter Vekili