Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Dekan Vekili
Prof. Dr. Hanifi ÖZCAN
Üye
Prof. Dr. Himmet KONUR
Üye
Prof. Dr. A. Bülent ÜNAL
Üye
Doç. Dr. Bekir Zakir ÇOBAN
Üye
Doç. Dr. Şenay ÖZGÜR YILDIZ
Üye
Yrd. Doç. Dr. Tahsin KOÇYİĞİT
Üye