DKAB


Bu alanda, DEÜ İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (DKAB) bölümüne kayıtlı öğrenciler için dersler ve tanıtımları, ders programları, akademik takvim, sınav takvimi, duyurular, yönetmelikler gibi çeşitli bilgi ve belgeye ulaşabilirsiniz.