Din Eğitimi


DİN EĞİTİMİ

 

Doç.Dr.Şükrü KEYİFLİ
Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr.Bülent ÇELİKEL
Doktor Öğretim Üyesi Veli ÖZTÜRK
Doktor Öğretim Üyesi Yusuf CEYLAN
Arş. Gör. Salih TÜZER
salih.tuzer@deu.edu.tr