Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

1 Prof. Dr. Hakkı Şah YASDIMAN Dekan Vekili
2 Prof.Dr.Hüseyin ESEN Üye
3 Prof.Dr.Himmet KONUR Üye
4 Prof.Dr.A. Bülent ÜNAL Üye
5 Doç.Dr.B. Zakir ÇOBAN Üye
6 Doç.Dr.Şenay Özgür YILDIZ Üye
7 Yrd.Doç.Dr.Tahsin KOÇYİĞİT Üye