Önceki Dekanlar

Önceki Dekanlar

    1. Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı

           2. Prof Dr. Mehmet Aydın

           3. Prof. Dr. Hakkı Önkal

           4. Prof. Dr. Selahattin Parladır

           5. Prof. Dr. Hüseyin Elmalı

           6. Prof. Dr. Ömer Dumlu