Duyurular

Önlisans Diploma Notunun Lisans Diploma Notuna Dahil Edilmesi

       Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Kararları'nın, 09.03.2016 tarih  4 / 2 sayılı kararı aşağıya çıkarılmıştır.

     Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.12.2015 tarih, 75850160-104.01.01.01/68885 sayılı yazısı ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 06.01.2016 tarih, 47855647-104.01.01.01-00033 sayılı yazısına istinaden; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 25. maddesinin 4. fıkrasında “(Değişik:RG-2/5/2014-28988) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları önlisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.“ denildiğinden,  Fakültemiz İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programında okuyan öğrencilerin de, İlahiyat Önlisans Programından mezun oldukları diploma notlarının Lisans not ortalamasına dahil edilmesine, ayrıca 2014-2015 öğretim yılında mezun olup diplomalarını alan öğrencilerin ise dilekçe, not durum belgesi ve aldıkları diplomaları İLİTAM bürosuna teslim etmeleri şartıyla yeniden diploma basılmasına, alınan bu kararın Fakültemiz web sayfasında öğrencilere duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

NOT:

1- Mezun duruma gelip ön lisans not durum belgesini teslim etmeyen öğrencilerin mezuniyet işlemleri yapılmayacaktır.

2-Öğrencilerimiz ön lisans not durum belgesini Final-bütünleme sınavlarında şahsen veya faksla İLİTAM Bürosuna teslim edebilirler. (not durum belgesinin üstüne Fakültemiz öğrenci numaralarını yazmaları önem arz etmektedir).

 

                                                                                                                 DEKANLIK

 

ÖĞRENCİLER

İLİTAM